Carboxytherapy

1 položiek celkom
Carboxytherapia Julie

Carboxytherapy Karboxyterapia je jednou z najbezpečnejších techník, aké sa v súčasnosti v dermatológii a v kozmetológii používaju.   AKO TO FUNGUJE Pozorujeme tri hlavné...

163

Karboxyterapia je jednou z najbezpečnejších techník, aké sa v súčasnosti v dermatológii a v kozmetológii používaju.

 

AKO TO FUNGUJE

Pozorujeme tri hlavné účinky karboxyterapie:

Stimulácia tvorby kolagénu:
Narušenie kože iniciuje proces uvoľňovania rastových faktorov. Zvýšené množstvo kyslíka zároveň podporuje účinnosť regeneračnej fázy. Vďaka tomu je karboxyterapia účinná metóda biorevitalizácie pokožky.

Angiogenéza:
Čiže proces tvorenia nových ciev, vlásočníc. Za jeho spustenie je zodpovedný rastový faktor cievneho endotelu (VEGF). Zvyšuje priepustnosť ciev a ovplyvňuje migráciu bielkovín z plazmy do vonkajšieho bunkového prostredia. Tento účinok je veľmi dôležitý pri redukcii celulitídy, pretože zvýšený počet ciev zjednodušuje odstraňovanie toxínov, ktoré sa hromadia v podkožnom tkanive.

Lipolýza:
Spustenie prirodzeného systému redukcie tukového tkaniva. Stimulovanie baroreceptorov tlakom a narušením vedie k tvoreniu a vylučovaniu histamínu, bradykinínu, serotonínu a katecholamínu. Tieto mediátory aktivujú beta-adrenergné receptory a cAMP v tkanive a to vedie už k aktivovaniu lipázy. Aby sme účinne stimulovali baroreceptory, všimnime si, ako môžeme regulovať rýchlosť prietoku plynu v našom zariadení a množstvo podávaného plynu.

Za tieto výsledky vďačíme dvojitému účinku karboxyterapie, ktorá v tkanive vyvoláva celý rad nielen biochemických, ale aj mechanických procesov.

BIOCHEMICKÝ ÚČINOK

Oxid uhličitý sa po podaní spája s telesnými tekutinami a vzniká nestabilná kyselina uhličitá. Pod vplyvom katalyzátora, enzýmu s názvom anhydráza kyseliny uhličitej, sa kyselina štiepi na ióny H+ a HCO3-. Ióny H+ okysľujú lokálne prostredie. Hodnota pH klesá a hemoglobín sa vtedy menej priťahuje ku kyslíku, ktorý sa vo väčšej miere uvoľňuje do tkaniva (Bohrov efekt). V dôsledku toho sa zvyšuje priepustnosť stien kapilárnych ciev a zvyšuje sa elasticita kolagénových vlákien. V mimobunkovej tekutine zároveň dochádza k reakciám redukujúcim ióny vápnika, sodíka a draslíka; pH sa vracia do normálu. Po tomto procese nasleduje utlmenie bolesti a uvoľnenie. Zníži sa napätie v svalovine tepien a kapilár, teplota kože stúpa na 1 °C, vďaka čomu sa upravujú trofické parametre kože. Keď pracujeme na podkožnom tkanive, je dobré vykonať prvé dve bodnutia trochu hlbšie, aby sa mohol plyn voľne rozšíriť. Týmto spôsobom tiež dosiahneme tlmenie bolesti, pretože pôsobíme na nervové vlákna. Ďalšia časť terapie tak spôsobuje pacientovi menší stres.

MECHANICKÝ EFEKT

Mechanické pôsobenie je spojené s tlakom, s akým zavádzame CO2 do tkaniva. Predpokladá sa, hoci to ešte nebolo potvrdené, že baroreceptory iniciujú proces endogénnej lipolýzy. Navyše sa pripúšťa, že pri podaní veľkého množstva plynu nastáva roztrhnutie bunkových blán tukových buniek. Preto je veľmi významná technika zavádzania oxidu uhličitého, pri ktorej sa snažíme dosiahnuť lokálnu redukciu tukového tkaniva. Manuálne alebo pomocou pásky treba ohraničiť oblasť, v ktorej sa plyn rozšíri, aby pôsobil na konkrétnom, naplánovanom mieste. Nemáme, žiaľ, nástroje na to, aby sme zistili, aký tlak na baroreceptor spustí lipolýzu. Robíme to podľa „citu“, intuitívne. Väčšinou obidvoma rukami chytíme kúsok tkaniva a vtláčame doň plyn až do správneho momentu. (Nedá sa to robiť napr. pod očami. Keby sa nám to aj podarilo, redukcia tukového tkaniva môže spôsobiť zapadnutie očnej buľvy do lebky. Preto v tejto oblasti karboxyterapiu na lipolýzu nepoužívame, a ak, tak len stredne hlboko, aby sme redukovali začervenanie.)